ระบบกำจัดปลวก หลังการก่อสร้าง

การกำจัดและป้องกันปลวกในอาคารที่หลังสร้างเสร็จแล้ว

                      การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร( Soil-treatment) เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป แบบพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กบนคานติดดิน (Slab-on-ground) 

1. ภายในตัวอาคาร

1.1. งานเจาะ 
เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะพื้นอาคารตามแนวคานคอดิน และบริเวณฐานของตัวอาคารทุก ๆ อาคาร มีระยะห่างตามแนวยาว ประมาณ 1 เมตร โดยใช้สว่านชนิดพิเศษ 2 ระบบ คือ ระบบแรกเจาะพื้นไม้ปาร์เก้ กระเบื้องเซรามิค หรือพื้นหินอ่อนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้เป็นรูเท่ากับขนาดของหัวอัดน้ำยา จนทะลุลงไปถึงพื้นคอนกรีต แล้วปรับสว่านใช้ระบบที่สอง เจาะพื้นคอนกรีตจนทะลุไปถึงชั้นดินลึก 50-60 ซม.และจะเน้นบริเวณที่มีปลวกเกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือตามแนวรอยต่อของพื้นภายในอาคารตามจุดสำคัญทั้งหมด

1.2. งานอัดน้ำยา
ใช้หัวอัดแรงสูง อัดน้ำยาลงใต้พื้นอาคารตามรูที่เจาะเอาไว้ โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 รู การอัดน้ำยาเน้นเป็นพิเศษบริเวณวงกบประตูรอบ ๆ ตอม่อ โคนเสา มุมห้อง ห้องน้ำ ห้องเก็บของและในปล้องหุ้มท่อ(ช่องชาร์ป) หรือบริเวณฝ้าเพดานที่มีปลวกทำลาย
1.3. งานอุดรูและตบแต่ง
เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดรูที่อัดน้ำยาแล้ว อุดด้วยหัวอุดแบบพิเศษ สวยงาม ขนาดเท่ารูที่เจาะ และปิดด้วยปูนซิเมนต์หรือปูนยาแนวผสมยากันซึม ตกแต่งจนเรียบสนิทกับพื้นเดิม
1.4. งานสเปร์น้ำยา
เจ้าหน้าที่จะทำการสเปร์น้ำยาตามบริเวณวงกบ ประตู หน้าต่าง ฝ้า เพดานและตู้เก็บเสื้อผ้ารวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่มีปลวกทำลาย ทุก ๆ ชั้นของอาคาร
2. ภายนอกอาคาร
2.1. งานอัดน้ำยาและตรวจหารังปลวก บริเวณรอบตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาโดยใช้หัวอัดแรงสูงอัดน้ำยาลงในพื้นดินบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร ทั่วทุก ๆ อาคารโดยมีรัศมีจากตัวอาคาร 50-60 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละอาคาร) และระยะห่างของจุดที่อัดน้ำยา 3-4 เมตร  หากเจ้าหน้าตรวจพบรังจอมปลวกจะทำการขุดทำลายจอมปลวก แล้วอัดน้ำยาด้วยหัวอัดน้ำยาแรงดันสูง เพื่อทำลายตัวปลวกภายในรัง  ซึ่งเป็นปัญหาหลัก
2.2. งานฉีดพรมน้ำยา
เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพรมน้ำยาเคลือบหน้าดิน บริเวณโดยรอบตัวอาคาร โดยมีรัศมีจากตัวอาคารประมาณ 50 เมตร

สารเคมีที่ใช้ :

การรับประกัน :