ระบบกำจัดปลวก ก่อนการก่อสร้าง

ระบบวางท่อป้องกันและกำจัดปลวก (Pipe & Soil Treatment)


 

                   คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ใต้อาคารโดยใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูง และพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เพื่อให้มีพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย 

เริ่มดำเนินการหลังจากเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งท่อเคมี (CHEMICAL PIPE) ซึ่งสามารถทนแรงอัดสูงได้ อีกทั้งวัสดุยังคงทนตลอดอายุบ้าน วางขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารซึ่งท่อน้ำยาเคมีจะมีหัวฉีดน้ำยาเคมี ( SPRINGER ) ติดตั้งไว้ โดยที่ทิ้งห่างกันประมาน 100ซม. และมีวาร์ลอัดน้ำยาเคมีไว้รอบตัวอาคารเป็นช่วงๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้ตัวอาคารได้ตลอดอายุบ้าน

เมื่อติดตั้งหัวฉีดและท่อเคมีเรียบร้อย จะทำการทดสอบท่อเคมีทั้งระบบด้วยเครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง หากระบบไม่มีจุดบกพร่องจะปิดพื้นที่

การอัดน้ำยาเคมีภายในตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดน้ำยา ( HIGH PRESSURE INJECTOR ) ปักลงไปในดินเพื่ออัดน้ำยาเคมีที่ผสมตาม สัดส่วนเรียบร้อยแล้ว จะฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินลักษณะแบบ ปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงไปผสานกับน้ำยาที่อัดไว้ในดิน

อัดน้ำยาเคมีภายนอกตัวอาคาร อัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอกตัวอาคาร และฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบดินแบบปูพรม โดยรอบตัวอาคารออกไปประมาณ 1 เมตร 

สารเคมีที่ใช้ :

การรับประกัน :

บริษัทฯยินดีรับประกันอาคารที่ได้รับการบริการป้องกันปลวกระบบวางท่อ ( PIPE & TREATMENT ) เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง